Renholdsarbeider som går nedover en trapp

De neste fem

Vet du ikke hvor du skal, går du i beste fall feil. Uten retning hindrer du ikke bare din egen utvikling, du gir også konkurrentene mulighet til å ta deg igjen eller stikke ifra. 4Service sin visjon for perioden 2020 til 2025 er like enkel som den er spennende: Å skape byer med mennesker i sentrum.

Samfunn

4Service har opplevd en enorm vekst i løpet av sine ti leveår. Utviklingen har vært et resultat av et unikt fellesskap på tvers av mange divisjoner, avdelinger og samfunnslag. Og nettopp det mangfoldet speiles i visjonen for de neste fem årene.

– I starten av strategiprosessen spurte vi oss selv: Hva trenger folk av tjenester? Maciek Musial, divisjonsdirektør for FS i 4Service, er retorisk før han fortsetter:

– Vi har alltid sett etter muligheter og aldri forstått tanken om å begrense seg til å levere enkelttjenester. Mennesker trenger mat, barnehager, kontorlokaler, servicetjenester, sykehjem og fritidsmuligheter. Dette må man se på som en helhet. Og som en stor mulighet.

Finn Rune Kristiansen, CFO i 4Service, forklarer videre:

– Den viktigste muligheten for de neste fem årene ligger i å tenke større. Vi har en unik sjanse til å bli en enda mer sentral del av samfunnet vi opererer i. Grensen mellom hjemmet og arbeidsplassen viskes ut mer og mer. Verden går i en retning der vi som leverer servicetjenester, får mulighet til å ta større ansvar for hverdagen til folk flest.

Hva? Nordisk.

Ingen visjon lever lenge uten konkrete tiltak. For å nå målet om å skape byer med mennesker i sentrum, skal 4Service løfte blikket fra det norske og se mot det nordiske.

– Det er klart det er spennende å se utover de grensene vi har blitt vant til å arbeide innenfor! Men først nordisk, smiler Musial, og blir fulgt opp av en humrende Kristiansen:

– Ja, først nordisk.

Ved å utvikle tjenestespekteret, skape enda flere opplevelser, vokse organisk og innlemme nye oppkjøpskandidater i 4Service sin unike kultur, ser fremtiden både spennende og innholdsrik ut. Kristiansen utdyper:

– Når vi ser fremover, er det essensielt å huske på vår viktigste ressurs: menneskene. Det er de som har sørget for at vi er der vi er i dag. Derfor skal vi fortsatt satse på lederutvikling i alle ledd og la de som kjenner problemstillingene best, fatte beslutningene.

Finn Rune Kristiansen

Hvor? Portugal.

Alle reiser starter et sted. 4Service sin reise mot det nordiske startet på en ledersamling i Portugal.

Musial var en av deltagerne som diskuterte fremtiden.

– Hos oss har det alltid vært stor takhøyde for å foreslå nye idéer. Og i Portugal kom inspirasjonen til å skape byer med mennesker i samfunn, forklarer Musial.

Etter en flyreise fra Lisboa til Oslo startet arbeidet med å vurdere idéen. En utvidet ledergruppe begynte arbeidet med å kartlegge mulighetene. 4Service sin vilje til å prøve, kombinert med evnen til å gjennomføre, ble nok en gang viktig.

– Tanken om å løfte blikket var interessant fra dag én. Men vi kommer ikke i mål med kun destinasjoner. Derfor var det viktig å inkludere organisasjonen og plotte ut reisen i sin helhet. Vi liker konkret handlingsplaner, vel så mye som store mål, sier Kristiansen.

Hvordan? Tillit.

Skal selskapet lykkes med den nye visjonen, må kultur, struktur, innovasjon og lønnsomhet fortsatt samordnes. Lysten til å finne nye løsninger på eksisterende problemer må dyrkes. Men selv med alle store ord og tanker om det som skal komme, er det fremdeles selve bærebjelken i 4Service som er det viktigste:

– Enkelt og personlig. Ansvar skal alltid være nærmest kunden og linjen. Vi tror på det å gi tillit, samtidig som vi utvikler våre medarbeidere. Det er dette som har skapt kulturen i 4Service. Våre mennesker er vårt konkurransefortrinn, fastslår Musial avslutningsvis.

Maciek Musial