En 4Service kokk som kutter mat

Små samfunn, stor stolthet

Det var ikke bare på fastlandet at pandemien påvirket livet i 2020. Også ute på plattformene i Nordsjøen ble koronaviruset en del av hverdagen. Endrede rutiner og større krav til håndtering av smittevern medførte likevel noen nye muligheter for Offshore. Det ble raskt opprettet såkalte koronastillinger, som sørget for større arbeidslag i året som gikk.

Offshore

4Service Offshore er en liten aktør i det store offshore-markedet. Men størrelsen hindrer ikke avdelingen å være både innovativ og kundefokusert.

– Kontinuerlig dialog og nært samarbeid med våre oppdragsgivere er hemmeligheten, sier Stian Stenlund, daglig leder for Offshore i 4Service.

Bransjen med arbeidsplass langt ute til havs er kompleks og sammensatt. Det stilles tydelige krav til blant annet HMS og tariff.

– Vi skiller oss ut på bemanning og konsepter. Som en seriøs aktør i dette markedet er det viktig å finne langsiktige løsninger. Vi takker nei til å by på avtaler som ikke er riktig for våre medarbeidere eller for selskapet. Den holdningen vet jeg at våre nåværende kunder setter stor pris på.

Kristin Sølvberg Ur, hovedverneombud i Offshore, er enig i Stenlunds beskrivelse av markedet. Hun legger til:

– I vår bransje er det mange fastsatte rutiner, og mye gjøres som det alltid har vært gjort. Ikke all endring og innovasjon blir møtt med jubelrop. Her synes jeg vi i 4Service er gode til å treffe planken. Gjennom dialog og et ønske om å lære blir våre forslag til omstilling ofte lyttet til.

Det å jobbe på plattform har alltid medført stolthet. Slik er det også for medarbeiderne i 4Service.

– Yrkesstoltheten er til å ta og føle på. Det å kunne si at man tilhører miljøet med arbeidsplass på norsk kontinentalsokkel, er noe helt spesielt, forteller Stenlund.

Stian Stenlund

Detaljene avgjør

Forståelsen av riggkultur er essensielt for å kunne levere høy kvalitet. I en arbeidshverdag der arbeidslaget bor tett sammen i 14 dager, er sammensetningen av mennesker viktig. Som ellers i 4Service har også Offshore-divisjonen fokus på fellesskap, kultur og samhold.

– Samholdet er sterkt, og det er kulturen som er vår sokkel. Oppgaver som løses sammen, gir alltid de beste resultatene. Derfor legger vi også ned en del tid på å sette sammen gode arbeidslag som utfyller hverandre, sier Sølvberg Ur.

På plattformen er alt optimalisert og tatt høyde for. For å spare tid er det forkortelser og stammespråk som rår. En FOAS (forpleiningsassistent) ledes av en CB (forpleiningsleder), og en HLA (Helicopter LandingAssistant) sørger for trygg ankomst og avgang.

– Det er et eget samfunn der ute. Og detaljene og dynamikken i dette samfunnet er avgjørende for trivselen. Noen av våre kunder har for eksempel helt spesifikke krav til hvilken kaffe leverandør som skal brukes, mens andre skal ha konkrete produkter tilgjengelig for at deres medarbeidere skal trives.

Sølvberg Ur ler før hun fortsetter:

– Jeg tror likevel det viktigste er snop og annet godt rundt høytider. Dersom det ene skiftet har spist opp hele lagret, blir det helt krise!

Kristin Sølvberg Ur

2020 og fremover

Stenlund vet hvorfor divisjonen hans lyktes godt i 2020:

– Vi kom raskt i gang med gode smittevernstiltak. Bufféer ble fjernet og erstattet med én til én servering. I tillegg ble det tatt inn to ekstra medarbeidere på hvert skift på hver rigg, for å håndtere økt behov for vask og smittevern. Større team på riggene har medført mye bra, også for kulturen.

Kundene trekker frem fleksibilitet og korte beslutningsveier når de forteller om samarbeidet med 4Service. Disse tilbakemeldingene legges til grunn forarbeidet med å videreutvikle tjenestene.

– Langsiktige og bærekraftige samarbeid, det er vår strategi fremover. Vår modell bygger på god dialog med våre kunder, solid drift og kanskje det viktigste: At alle ser på et godt arbeidsmiljø som en fordel, og ikke som en kostnad.

Kombinert med satsning på ny teknologi har denne strategien allerede båret frukter. I 2020 fikk selskapet forlenget to viktige kontrakter. Ved utgangen av året har 4Service dermed seks kontrakter fordelt på ti rigger.

– Vi er små, men har store muligheter. 2021 blir et spennende år. Vi skal bygge videre på kultur og menneskene våre, videreutvikle de oppdragene vi allerede har, og sammen jobbe med å hente inn noen flere avtaler som passer i vår portefølje, forteller Stenlund.

Sølvberg Ur deler Stenlunds syn på viktigheten av utvikling:

– Vi har tatt mål av oss om å tilby det beste arbeidsmiljøet, og da er utvikling og læring sentrale nøkkelord. I langsiktige kontrakter er hemmeligheten å være på utkikk etter små og store forbedringer. Det skal vi fortsette med, også etter at pandemien har sluppet taket, avslutter hun.

Nøkkeltall for offshore

12

Offshore installasjoner

5 000

Måltider servert hver dag

1 915

Rom