Kokk som viser frem en tallerken med mat til to menn

Inkludering og mat

Bærekraft er et stort tema. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. I 4Service er det innenfor to utvalgte områder hvor selskapet har lagt ned en ekstra innsats de siste årene, nemlig utvikling av mennesker og matservering.

Fellesskap, stolthet og muligheter

–I det norske samfunnet er det altfor mange som faller utenfor arbeidslivet, som ikke får være en del av fellesskapet, sier Tone Hartviksen engasjert. I starten av 2020 ble hun ansatt som leder for sosial bærekraft i 4Service, en helt ny stilling i selskapet.

Bærekraft er en integrert del av hvordan 4Service jobber, i alt fra mat og energisparing til avfall og rekruttering. I 2019 bestemte selskapet seg for å øke innsatsen knyttet til sosial bærekraft og på den måten bidra til mindre forskjeller i samfunnet.

– Som arbeidsgiver må vi sørge for å se enkeltindividene. Ofte står det ikke på evne eller vilje, men på mangel av muligheter og tilpasning. Arbeidet med sosial bærekraft handler om nettopp dette, å se og skape muligheter. Både for de som er her i dag, og for de som kan bli en del av vårt felleskap i fremtiden.

Etter lang fartstid fra arbeid- og inkluderingsbransjen vet Hartviksen hva hun snakker om.

– Det går et helt klart skille mellom det offentlige apparatet og de som har den direkte evnen til å skape endring. 4Service er en representant for det siste. Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy arbeidsdeltakelse. Som selskap har vi slagkraften, økonomien og arbeidsplassene til å utgjøre en virkelig forskjell.

Tone Hartviksen

Bedrifter som velger å rekruttere gjennom alternative kanaler, gjør det gjerne igjen. Hartviksen er tydelig på hvorfor

– Inkludering er lønnsomt og påvirker bunnlinjen positivt. Bevisene er mange, og vi får det igjen i form av sterkere kultur, lojalitet, lavere sykefravær og økt samarbeidsevne.

12. mars

Sosial bærekraft handler ikke bare om inkluderende rekruttering og samarbeid med det offentlige. Det handler vel så mye om egen organisasjon. I et år med pandemi har det nære blitt ekstra viktig.

– Kun ti dager etter at jeg startet i jobben, ble jeg –som så mange andre i selskapet og bransjen vår –permittert. Men selv med den korte fartstiden følte jeg meg virkelig ivaretatt og inkludert.

Tone blir ettertenksom og reflekterer rundt permitteringsperioden fra mars til september.

– Den erfaringen gjorde meg enda mer bevisst på viktigheten av sosial bærekraft internt. Å gi de ansatte gode muligheter tilindividuell kompetanseheving er et godt eksempel på et tiltak som kan gi stor gevinst for alle parter.

Lederen for sosial bærekraft i 4Service har en klar oppfordring til andre aktører som ønsker å bidra til mer felleskap:

– Det er lett å prate om strategier, verdier og planer for bærekraft, men ingenting har verdi før det settes ut i handling. Engasjement og muligheter må konkretiseres og prøves ut. Først da er man i gang med å skape varig endring.

Matglede

Parallelt med satsningen på mennesker er det et stort engasjement for god og bærekraftig mat i 4Service. Også her har selskapet hentet inn ekstern ekspertise, blant annet gjennom et nært og langsiktig samarbeid med Andreas Viestad.

– Jeg har vært så heldig å få jobbe med det meste innenfor mat, både med opplæring av barn, drift av restauranter, skrive kokebøker, matjournalistikk og samarbeid med ulike næringslivsaktører, sier Viestad.

Å kalle Andreas Viestad for opptatt av mat er i beste fall en underdrivelse. Med bakgrunn fra media og TV har hans vei til toppen av norsk matbransje gått fra teoretisk til praktisk. Særlig innenfor tematikken bærekraft har han mye på hjertet. Et område som ikke er så vanskelig som mange skal ha det til.

– Bærekraft innenfor matfaget handler først og fremst om litt kritisk tenkning. Når du har svart på et par enkle spørsmål, gjelder det å lage systemer og presentere løsninger som folk faktisk klarer å forholde seg til. Verre er det ikke!

Viestads oppfordring til næringslivet er enkel og kraftfull: Tilfør noe, ikke bare snakk om det.

Samarbeidet med 4Service

Det var den praktiske holdningen til bærekraft som brakte Viestad og 4Service sammen. Siden den gang har menyene utviklet seg mye. Norsk fisk, sesongbaserte råvarer, fargerike salater, mindre matsvinn og masse matglede er sentrale nøkkelord.

Fiskerett på tallerken

– Dessverre er det slik at altfor mye bærekraft bor i styrerom og strategier. Det er store ord og mange løfter. Samarbeidet med 4Service er heldigvis det stikk motsatte! Fra selskapets ledelse til kokkene i driften – alle bidrar til å se muligheter hver gang vi får sjansen til å treffes.

Selv som ekstern samarbeidspartner trekker Viestad frem det unike samholdet i selskapet.

– Det er lett å se at kulturen er sterk. Jeg ser det spesielt godt på de ulike kokkene jeg har fått lov til å dele kunnskap med. Det er en genuin stolthet over faget og det man leverer på bordet hver dag.

Hjemme bra, borte best?

Alle som jobber med bevertning, vet at det viktigste er å forstå sine gjester. Slik er det også for kokkene i 4Service.

– Av en eller annen grunn har det etablert seg en misoppfatning i samfunnet om at det bare er å ta bort ting, så løser problemene seg.

Viestad snakker om hvordan mange eksperter foreslår å innføre kjøttfrie dager som en respons på overforbruk av enkelte matkategorier.

– Vanlige folk, som du og jeg, har aldri heiet på at andre tar bort det vi elsker. Løsningen er å redusere, justere, tenke smartere og se muligheter!

En litt annerledes middagsrett med lasagne er et godt bevis på at Viestad og 4Service finner sine egne veier til målet.

– For en stund tilbake delte en av kokkene en hyggelig historie. Vi hadde tatt frem en lasagne med oksehalekjøtt som var langtidskokt i 36 timer. Med et par enkle grep reduserte vi dermed kjøttbruken med 30 prosent, samtidig som vi brukte enda mer av dyret. Alt uten å miste noe av den gode smaken folk forventer og fortjener.

Retten hadde kanskje ikke overlevd på menyen om gjestene ikke likte den nye versjonen. Men resultatet av initiativet var at arbeidere, som hadde vært borte fra camp noen uker, kom tilbake på jobb og fortalte at de hadde savnet lasagnen mens de var hjemme.

Viestad ler og oppsummerer det retorisk:

– Finnes vel ikke noe bedre eksempel på praktisk bærekraft innen mat?