En hånd som holder en iphone med instagram kontoen til 4Service

Håndsprit, middagshjelp og hjemmekontor

2020 var et lærerikt år for de som arbeidet med marked, salg og trender i 4Service. I en krevende tid for store deler av næringslivet har selskapets ulike divisjoner styrket relasjonen til sine eksisterende kunder og samlet sett solgt mer enn noen gang før.

Allsidighet og fokus

I 4Service finnes det ikke store, enkeltstående avdelinger med avgrensede arbeidsoppgaver. Selskapet har satset på det motsatte, nemlig samarbeid på tvers. Det gir gode muligheter for både overblikk og detaljfokus. Marius Pedersen, konsern salg- og markedsdirektør, forklarer:

– Allsidighet er en av våre største styrker. Jeg liker å si at stillingen min er litt som en brannmann. Det er nye utfordringer hele tiden, men også mange muligheter til å gjøre en forskjell.

Thomas Brekke, salgsdirektør i Camps, er enig i at allsidighet er en god beskrivelse.

– Om Marius er brannmann, er jeg potet, ler Brekke.

– 4Service har et stort nedslagsfelt og tilbyr mange ulike tjenester. Vi som jobber med salg og marked, må derfor sette oss godt inn i de ulike kundenes behov og utfordringer.

Pedersen legger til:

– Og nettopp derfor er allsidighet og bredde avgjørende. Samarbeidet mellom drift, marked og salg er helt unikt. Vi spiller hverandre gode og unytter hverandres styrker. Uansett tittel og stilling – alle støtter alle.

Marius Pedersen

Samarbeid har vært spesielt viktig i et år der få ting var som normalt. Heldigvis har evnen til å tenke nytt, se muligheter og teste ulike løsninger alltid vært en sentral del av 4Service.

– Det hjelper ikke å tenke ut nye løsninger dersom du aldri tør å foreslå dem eller prøve dem ut. Idéer må møtes med positivitet. I vår kultur settes den egenskapen høyt, sier Brekke.

Gjennom 2020 har selskapet styrket relasjonen til eksisterende kunder, samtidig som de har satt stadig nye salgsrekorder.

– For å få til dette midt i en pandemi har det vært avgjørende å utvikle nye samarbeidsmodeller med kundene og tilpasse tjenestene våre til endrede behov i markedet, forteller Pedersen.

Markedsavdelingen lanserte også en ny kommunikasjonsløsning i løpet av året som gikk. Formålet var å imøtekomme informasjonsbehovet internt. Konseptet «For hverandre» ble rullet ut og ble på kort tid en viktig parole.

– I krevende tider ser vi virkelig verdien av god og åpen internkommunikasjon. Det skaper samhold og trygghet. Vi brukte ulike kanaler for å nå ut til alle og opprettet også en egen Instagram-konto hvor kolleger kunne dele smått og stort fra arbeidshverdagen. På kun seks uker fikk den kontoen flest følgere i hele bransjen, sier Pedersen.

Nye trender

De siste 12 månedene har vært en tid med store forskjeller i 4Service. Reisen har inkludert permitteringer, usikkerhet, nye kontrakter, smarte mersalg, innovasjon og nye tjenester. Smittevask, karantene og håndsprit ble ord i dagligtalen. På spørsmål om hvilke trender som var mest gjeldene for året, er Pedersen klar:

– Jeg må jo selvsagt svare renhold. Ikke bare måtte det meste vaskes mer og annerledes, renholdsyrket fikk også en sterkere posisjon i samfunnet. Som selskap, både ute i drift og på hovedkontoret, var vi rigget til å tilby våre kunder gode løsninger på nye renholdsutfordringer.

– For konsernet var 2020 et år i spagaten. Samtidig opplevde vi som jobber med salg, også mange oppturer. Det lover godt for tiden etter pandemien, påpeker han.

En annen stor trend, som har pågått et par år, er at grensen mellom jobb og hjem viskes ut mer og mer. Siden de fleste hadde hjemmekontor i 2020, lanserte 4Service konseptet Middagshjelpen.

– Det var våre kolleger i Bergen som først så muligheten. I diskusjonen om hvordan vi skulle håndtere utfordringene, var de raskt på ballen og lanserte den nye tjenesten. Med enkel bestilling, betaling og leveranse på døren ble tilbudet tatt svært godt imot, forteller Brekke.

Thomas Brekke

2020 var også året hvor 4Service begynte å tenke enda større. Selv om mange av selskapets kjernetjenester leveres inne i næringsbygg, blir det tilhørende nabolaget stadig viktigere. Hverdag og jobb flettes sammen, og her skal 4Service være en premissleverandør.

– Vi skal bidra til å bygge levende og velfungerende nabolag, både konseptuelt og i de konkrete tjenesteleveransene. Det må være et godt samspill mellom de som jobber og de som bor i området, forklarer Pedersen.

4Service har blitt en aktiv bidragsyter i nettverket Oslo Metropolitan Area (OMA), hovedstadens viktigste nettverk for helhetlig og bærekraftig byutvikling. Som et konkret eksempel på nye byutviklingsprosjekter peker Pedersen på samarbeidet med Oslo-klubben VIF Hockey.

– I oktober inngikk vi en toårsavtale. Helt konkret skal vi levere den beste matopplevelsen man kan få i en idrettshall. Men vel så viktig er bydelen rundt. Sammen med en gruppe engasjerte aktører gleder vi oss til å tilføre muligheter til et område med et stort potensial.

Hva bringer fremtiden?

Det finnes få absolutte sannheter om fremtiden, men Brekke er overbevist om at miljøprosjekter og innovasjon vil få stor påvirkning, særlig innenfor industriell sektor.

– De store industrikonsernene blir stadig mer opptatt av miljø og bærekraft. Hydrogen- og CO2-prosjekter fører blant annet til store ombygginger av eksisterende infrastruktur. Denne trenden tror jeg vil forsterke seg i årene som kommer, sier han og legger til:

– Som markedsleder er vi godt posisjonert i form av størrelse og nedslagsfelt. I tillegg tilbyr vi dokumenterte og skreddersydde kvalitetsløsninger. Dermed trenger vi ikke å kappes om å underby på pris for å komme i posisjon til å vinne spennende prosjekter.

Både Brekke og Pedersen tror mange har kjent på et sosialt underskudd etter mange måneder på hjemmekontoret. Når samfunnet åpner opp igjen, vil en ny arbeidshverdag ta form.

– Verdien av et velfungerende arbeidsmiljø utenfor hjemmets fire vegger har blitt tydeligere. Bredden i våre tjenester gjør oss unikt posisjonert til å levere et balansert arbeidsliv i den nye normalen, supplerer Pedersen.

– I tillegg har behovet for nye teknologiske løsninger økt den siste tiden. Så en positiv følge av pandemien bør bli at såkalte smarte hus nå endelig skal bli skikkelig smarte! Og der skal vi sørge for å ta en ledende rolle på vegne av alle våre kunder, avslutter Brekke.