Tor smiler og ser mot kamera

Forord ved Konsernsjef Tor Rønhovde

Året 2020 vil gå inn i historiebøkene som pandemiens år. 12. mars ble store deler av det norske samfunnet stengt ned. Folk forlot arbeidsplassene sine og inntok hjemmekontor på ubestemt tid. Servicetjenestene vi leverer, har et stort innslag av fysiske møter mellom mennesker på arbeidsplasser som yrer av liv. Kantinedrift, camper, renhold, restauranter, catering, konferanse og offshore er umulig å levere fra et hjemmekontor. Derfor har vi i 4Service virkelig fått merke følgene av pandemien, og aller mest gjelder det de 1200 gode kollegaene våre som ble permittert i løpet av denne perioden.

Samtidig har pandemiens år virkelig vist hva som bor i vår unike kultur. Når jeg ser tilbake på dette spesielle året, er det samhold, endringsvilje, kreativitet og omsorg som står igjen som bærebjelkene. Jeg er utrolig stolt av hvordan vi har greid å komme styrket ut av dette kriseåret. Vi har trygget arbeidsplassene i møte med en enorm prøvelse, men vi har også skapt nye tjenester, justert eksisterende leveranser, vunnet store oppdrag og sammen vist kundene at våre folk er bransjens beste til å finne gode løsninger når utfordringene står i kø. Vi har gjort dette for våre oppdragsgivere, for selskapet og for hverandre.

«Bak oss ligger en utrolig reise, og våre suksesser kan først og fremst tilskrives mine fantastiske kolleger»

2020 var også året hvor selskapet vårt markerte sitt 10-årsjubileum. Gjennom et hektisk tiår har vi vokst til å bli en betydelig premissleverandør innenfor en rekke servicebransjer. Vi har passert 2 milliarder i omsetning, og talte ved utgangen av året hele 3 500 ansatte. Bak oss ligger en utrolig reise, og våre suksesser kan først og fremst tilskrives mine fantastiske kolleger. Derfor hadde vi også planlagt for en rekke hyggelige markeringer av jubileet i 2020. Disse ble naturligvis droppet, eller kraftig nedskalert, av hensyn til smittevern og av respekt for alle som har gått gjennom et tøft år. Heldigvis vil det komme nye anledninger til å feire, og da skal vi ta det igjen alle sammen. Til den tid kommer, til våre medarbeidere, oppdragsgivere, investorer og samarbeidspartnere: Tusen takk for året som var, og for de første ti. Nå gleder vi oss stort til den videre reisen!

Gjennom selskapets første ni leveår leverte vi kun årsrapporter med obligatoriske tall og informasjon. I kraftig vekst har det blitt lite tid til å se seg tilbake. Men i år har vi valgt å lage noe mer. Tallene er naturligvis med, men hoveddelen er møter med medarbeidere fra en rekke av våre divisjoner og tjenester. Det er her vi finner historiene bak resultatene som tallene representerer. Med denne utvidede årsrapporten vil vi gi deg som leser et større innblikk i den unike kulturen som er selve fundamentet i 4Service.

Riktig god lesing.

Tor Rønhovde
CEO 4Service