Dame som går nedover en gang og smiler

Akutte utfordringer. Nye muligheter

Når man leverer et bredt spekter av tjenester, er det viktig at alle drar i samme retning. Behovet for gode systemer, både digitale og menneskelige, er avgjørende. I 2020 var det flere av 4Service sine systemer som var oppe til eksamen. Ett av dem var HR&HMSK, som under pandemien rykket frem til førstelinjen av selskapet ledelse. Og som om det ikke var nok, ble en omfattende ISO-sertifisering for kvalitet og miljø bestått med glans.

HR i et år med pandemi

Det er fredag den 13. Måneden er mars, året er 2020, og for under ett døgn siden har landets statsminister talt til folket. HR-avdelingen i 4Service har arbeidet natten gjennom for å få oversikt og ta inn over seg situasjonen.

– Den fredagen var som en D-dag for oss.

Sier Anine Tennøe, HR manager i 4Service. Hun minnes dagen som om den var i går:

– Informasjonsmengden og informasjonsbehovet var akutt. De fleste i Norge dro hjem, men vår avdeling ble sittende på jobb. I en slik situasjon er det avgjørende å ta vare på kulturen, lagånden og fellesskapet.

De første dagene gikk det nærmest døgnet rundt for Tennøe og hennes kolleger. I 4Service er det menneskene som er selskapet viktigste ressurs. Samholdet er sterkt. Nettopp det gjorde arbeidet med permitteringer ekstra vanskelig.

– Omfanget var, og er fremdeles, vanskelig å ta inn over seg.

Totalt ble nærmere 1200 gode kolleger permittert i 2020. Samtidig gjorde ledelsen det de måtte for å sikre arbeidsplassene og selskapets fremtid. Det var tøffe avgjørelser, men de var også riktige, forklarer Tennøe.

I ukene som fulgte, var hverdagen til de fleste nordmenn preget av store endringer. Slik var det også for medarbeiderne i HR-avdelingen. Det kom til stadighet nye regler, anbefalinger og pålegg fra myndighetene. For å sikre at de permitterte fikk den offentlige støtten de hadde krav på, bisto avdelingen også hver enkelt arbeidstaker direkte gjennom HRs koronatelefon. Mange spørsmål var tilknyttet deres søknader til NAV.

– Normalt må ansatte gå gjennom lederen sin for å få bistand fra HR, men få ting var normale i 2020. Jeg husker spesielt én medarbeider som falt utenfor alle mulige støtteordninger.

Tennøe går naturligvis ikke inn på detaljene om den berørte medarbeideren, men historien fikk heldigvis en lykkelig slutt. Senere på året kom hun nemlig over et skriv, der regelen som gjorde det umulig for medarbeideren å få støtte, var endret. Og det med tilbakevirkende kraft.

– Telefonen til medarbeiderens nærmeste leder var den beste jeg tok i 2020. Sammen fikk vi informert og hjulpet til slik at personen fikk det vedkommende hadde krav på, forteller en glad Tennøe.

Anine Tennøe

System og sertifikater

Året er fremdeles 2020 og situasjonen i Norge er usikker. Ledelsen i 4Service bestemmer seg likevel for å gjennomføre den planlagte implementeringen av et nytt lønns- og personalsystem, samt å bli ISO-sertifisert innenfor kvalitet og miljø.

– Det er oss i et nøtteskall. Vi kjører på og ser muligheter der andre kanskje hadde benyttet sjansen til å utsette, smiler Henriette Haugsnes, kvalitetssjef i selskapet.

I samarbeid med dyktige kolleger har Haugsnes gjennomført flere planlagte oppgraderinger i året som ligger bak oss. Forbedringer som skal sikre ytterligere konkurransekraft for selskapet hun har vært en del av siden 2016. På spørsmål om hva kvalitet betyr, er hun rask til å svare:

– Kvalitet er helhet. Fra kunde- og medarbeidertilfredshet, til salg og ferdige leveranser, og naturlig nok kombinert med bærekraftige løsninger i alle former.

Arbeidet med å skaffe seg ISO-sertifiseringene for kvalitet og miljø, henholdsvis NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, var alt annet enn en formalitet i et år med omstilling og permitteringer. Haugsnes skryter av arbeidet som ble gjort ute i driften.

– Selv om vi her på HMSK sto for ledelsen, var det jo driften som gjorde den største delen av jobben. Sammen kartla vi prosedyrer for å avdekke hva vi hadde, og hva vi manglet. I denne fasen var det spesielt mange som bidro med viktig innsikt. At de klarte å prioritere dette, i tillegg til alt det andre de skulle få gjort, imponerte stort!

Haugsnes er engasjert når hun løfter frem det som av mange kalles 4Services største styrke: menneskene. Medarbeiderundersøkelsen fra 2020 beviser at dette er mer enn bare flotte ord. I et år med utfordringer gis det blant annet tilbakemeldinger på at selskapet er et godt sted å jobbe. Det er noe både Tennøe og Haugsnes er enige i:

– Vi har et uformelt miljø med stor takhøyde. Det gir lave skuldre, god stemning og lyst til å bidra. Uansett hvem du er eller hva du har gjort – starter du i 4Service, vil du få muligheter til å vokse, avslutter de.

Henriette Haugsnes