Nøkkeltall per divisjon

Facility Service

176

Kantiner og/eller fullservicelokasjoner

78 000

Daglige serverte måltider

6 mill.

Antall kvm renholdt i uken

Camps

45

Camp installasjoner

45 000

Daglige serverte måltider

7 000

Rom

Offshore

12

Offshore installasjoner

5 000

Daglige serverte måltider

1 915

Rom